De personuppgifter vi lagrar och behandlar är namn, telefonnummer, mail och vilken kategori av djur
Kunders köphistorik lagras för att kunna erbjuda köprabatt, riktad mailreklam och stöd kring framtida köp.
Vi lagrar kundernas köphistorik och dessa behandlas med stöd av en intresseavvägning som laglig grund, där SoFo’r Pets berättiga intresse är att det är
nödvändigt att behandla uppgifter för att erbjuda denna tjänst.
Kunduppgifter lagras så länge kunden är aktiv. Efter 3 års inaktivitet raderas kunduppgifterna.
Kunden har när som helst möjlighet att be om att sina uppgifter och tidigare köp raderas.
Kundens uppgifter lämnas aldrig ut till tredje part.
Kunduppgifterna förvaras inom EU hos quadrigas server där skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter är säkerställda.
Kunderna har lagstadgade rättigheter enligt dataskyddsförordningen gällande mot SoFo’r Pets som innefattar
*Rätt till tillgång/registerutdrag
*Rätten till dataportabilitet
*Rättelse av felaktiga uppgifter
*Radering av vissa uppgifter
*Rätt att göra invändningar mot SoFo’r Pets behandling av personuppgifter
*Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter
*Rätt till Klagomål
*Rätt att avsluta sitt medlemskap

SoFo’r Pets AB
Östgötagatan 26
116 25 Stockholm
08-6405556
kundtjanst.soforpets@gmail.com
Org.nr. 556708-8983

SoFo’r Pets förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy